Menu ETH
Chair of Architecture and Urban Design
Asst. Prof. Dr. Alex Lehnerer

Selected student projects

Student Project

HS 2019 Am Bau zu prüfen
Project by: Manuel Lehmann Jonas Schüpbach
Modell
Modell
Pläne
Axonometrie
Innenraum
Der Wasserrechen